Till början

Citroner från Sorrento

Tillkomstår: 2005
Språk: Svenska
Längd: En akt
Synopsis:
Historien startar från Författarföreningens fest, men när den rullar vidare befinner vi oss helt plötsligt i det soliga Sorrento, Italien, där mamma skickat Antonia och lillasyster på uppköp. Lillasyster kommer bort, men ingen ska tro att det är de kaffedrickande poliserna som återställer ordningen. Smarte Harry och hans skumma läppstiftsaffärer bildar en hotfull bakgrund till en värld som trots allt doftar mest Medelhav, citronblom och glad fantasi. I botten kan barnen känna igen situationer som härstammar från avunden och de alltid närvarande syskonkonflikterna, och hur de ska mötas och skötas.
Antal roller:
min. 15
max. 20
Roller:
Schack (Jacques) Larsson, författare. Schack kan också vara en kvinnlig författare och heter då Schann (Jeanne).
Annika Guldi-Guldberg, författarföreningens ordförande
Författarföreningens styrelse, minst 3 personer helst många fler
Antonia, 11 år
Laura, 5 år
Smarta Harry
Smarta Harrys mamma
En fruktförsäljare
Två poliser
Holly och Trudel, två makeupkonsulenter
En ambulansförare (som heter William)
Rättigheter och kontaktuppgifter:
Rättigheterna handhas av författaren.
Pjäsen ingår i Labbets lågstadieprojekt.

Pjäserna som skrivits inom ramen för Labbets lågstadieprojekt får uppföras gratis av grundskolor i Finland. Ifall inträde uppbärs, var vänlig kontakta författaren som i sådana fall är berättigad till en del av biljettintäkterna. Andra grupper som vill spela pjäserna (dramaklubbar, ungdomsföreningar m.fl.) är skyldiga att betala upphovsmannaersättning till författaren för texten. För uppföranderätter i Sverige – kontakta Amatörteaterns Riksförbund, ATR. Texterna omfattas av lagen om upphovsrätt och ändringar, förkortningar (annat än av författaren föreslagna) eller översättningar får inte göras utan författarnas tillstånd.

Meddela gärna Labbet per e-post info(at)labbet.fi om ni spelar pjäsen i er lågstadieklass.