Till början

Stella, Luna och Pluto

Tillkomstår: 2005
Språk: Svenska
Längd: En akt
Synopsis:
Stella, Luna och Pluto är några vanliga (!) trillingar i en familj där mamma har för vana att duka också en fjärde tallrik till frukost. Man kunde tro att den finns där för barnens frånvarande pappa, men när den nya klasskamraten Juppe dyker upp, får historien en annan hisnande vändning. I skolan förföljs syskonen av det mobbande ”Dumma-gänget” men med hjälp av Juppes magiska ficklampa sätts de på plats. Upplösningen, som kunde kallas ”inter-galaktisk”, ska inte avslöjas här.
Antal roller:
min. 12
max. 14
Roller:
Stella, Luna och Pluto (trillingar)
Mamma, Lärarem (kan spelas av samma person, gärna en vuxen)
Rille, Fille, Rulle, Bulle, Gulle, Nalle, Bille som alla tillhör Dumma-gänget (de kan vara flera om man vill)
Juppe
Pappas röst
Rättigheter och kontaktuppgifter:
Rättigheterna handhas av författaren, som nås på tove.appelgren(at)gmail.com. Pjäsen ingår i Labbets lågstadieprojekt.

Pjäserna som skrivits inom ramen för Labbets lågstadieprojekt får uppföras gratis av grundskolor i Finland. Ifall inträde uppbärs, var vänlig kontakta författaren som i sådana fall är berättigad till en del av biljettintäkterna. Andra grupper som vill spela pjäserna (dramaklubbar, ungdomsföreningar m.fl.) är skyldiga att betala upphovsmannaersättning till författaren för texten. För uppföranderätter i Sverige – kontakta Amatörteaterns Riksförbund, ATR. Texterna omfattas av lagen om upphovsrätt och ändringar, förkortningar (annat än av författaren föreslagna) eller översättningar får inte göras utan författarnas tillstånd.

Meddela gärna Labbet per e-post info(at)labbet.fi om ni spelar pjäsen i er lågstadieklass.