Till början

Man måste spotta först

Genrer: Lågstadiepjäs
Tillkomstår: 2005
Språk: Svenska
Längd: En akt
Synopsis:
"Man måste spotta först" är något av en "Väntan på Godot" på metbryggan.
Vi har ett sällskap bestående av barn som heter Ettan, Tvåan,Trean etc. som ställt sej med sina metspön att fiska och i väntan på napp utspinner sig en dialog som visar vad som rör sig under ytan – inte bara vattenytan. I denhär kortpjäsen (kanske ca. 20-25 min.) förändras inte själva grundsituationen men så småningom faller ett mönster på plats när var och en måste avslöja vad han eller hon söker eller längtar till. Dialogen flyter lätt och snabbt glimrande, som solkatter sedda från metbryggan.
Antal roller:
min. 18
max. 25
Roller:
Ettan
Tvåan
Trean
Fyran
Femman
Sexan
Sjuan
Åttan
Nian

Plus orkestern:
Sjöhästen
Löjan
Algblomningen
Okänd Art
Tången
Sjögurkan
Sillstimmet
Stillebenet
Kaurisnäckan

Rollerna kan spelas av vilket kön som helst och hur många som helst kan ingå i
orkestern (de som inte har egna roller hör till Sillstimmet).
Rättigheter och kontaktuppgifter:
Rättigheterna handhas av författaren.
Pjäsen ingår i Labbets lågstadieprojekt.

Pjäserna som skrivits inom ramen för Labbets lågstadieprojekt får uppföras gratis av grundskolor i Finland. Ifall inträde uppbärs, var vänlig kontakta författaren som i sådana fall är berättigad till en del av biljettintäkterna. Andra grupper som vill spela pjäserna (dramaklubbar, ungdomsföreningar m.fl.) är skyldiga att betala upphovsmannaersättning till författaren för texten. För uppföranderätter i Sverige – kontakta Amatörteaterns Riksförbund, ATR. Texterna omfattas av lagen om upphovsrätt och ändringar, förkortningar (annat än av författaren föreslagna) eller översättningar får inte göras utan författarnas tillstånd.

Meddela gärna Labbet per e-post info(at)labbet.fi om ni spelar pjäsen i er lågstadieklass.