Till början

I ljus är trädet rotat

Genrer: Drama
Tillkomstår: 2013
Språk: Svenska
Längd: Helafton
Synopsis:
En dansdialog av på basen av SIMONE WEILS texter, som handlar om hennes kamp mot ojämlikheter i samhället och hennes politiska och religiösa sökande.
Utdrag:
SCEN 1
Dansare och skådespelare balanserar som flyktingar – från alla tider – längs landgången från en båt..(mus. T.ex Eisel: Gnosienne nr 1) Passagerarna rör sig så att de blir mångdubbelt fler än artisterna. De fortsätter att förflytta sig på ett eller annat sätt ännu sedan Biri och Mime – Simones föräldrar – skiljer sig från de övriga, släpar på en enorm koffert och skapar sig ett rum. De häller ut en mängd svarta vaxdukshäften ur kofferten, placerar denna som byrå, tänder ett ljus, ställer det med en tom porträttram på kofferten.
Biri tar fram och sorterar vaxdukshäften
Mime bläddrar bland brev, börjar läsa
(Samma musik el annan av Eisel)

MIME:
”London 10.8. 1943. Darlings, allt här är perfekt, var lyckliga”. – Darlings allt är perfekt – Varför ljög hon? – Hon sökte sanningen. Sanningen. – Sanningen är att om jag hade fått sköta om henne, om jag bara hade fått veta –

BIRI:
Hon ville inte oroa oss

Mime: ...
om du hade fått ta hand om henne ...

Biri:
Hon ville inte dö.

Mime:
Dö? Nej varför skulle hon vilja dö? Vem säger det? – Hon var ju bara barnet.

BIRI:
Ett barn på 34 år. Som hann uträtta mera än jag på 64. – Här har du det alltsammans! Allt det här ska skrivas rent. Du kan fortfarande rädda Simone för världen.
Antal roller:
min. 3
max. 6
Roller:
Mime - Simones mor
Biri - Simones far
Pater Perrin i intermezzot Möjliga att dubblera med föräldrarna
Simone i intermezzot, talroll
Simone dansande
Dansgrupp: arbetare, soldater, fiskare, vinskördare mm
Rättigheter och kontaktuppgifter:
Kristin Olsoni, Sanitärgaran 4 B, FIN-00300 Helsingfors, tel +358-40-5774639, epost: kristin.olsoni(at)kaapeli.fi och Suomen Näytelmäkirjailijaliitto, Sjötullsgatan 33 G, tel. +358-9-1356796, epost: info(at)sunklo.fi