Till början

Det kommer aldrig att ske

Genrer: Drama
Tillkomstår: 1999
Språk: Svenska
Längd: En akt
Synopsis:
Samhällsdramat ”Det kommer aldrig att ske” bygger i huvudsak på boken ”Mina föräldrars roman” av den finska författaren och tolstojanen Arvid Järnefelt. Det finns också så många andra historiska källor och så mycket egen text, att pjäsen inte kan kallas dramatisering utan en pjäs.

Pjäsen handlar dels om familjen Järnefelt som, svensk- och ryskspråkig, genomdrev det finska språkets ställning som ämbetsspråk i Finland, dels om den ideologiska kampen mellan tolstojaner och socialister. Pjäsen utspelar sig under den sjudande utvecklingen åren 1860–1917, vi lyssnar till sprudlande dialoger i Elisabet Järnefelts litterära salong, där bland annat Juhani Aho fick avgörande impulser, vi förundras över den konstnärligt och musikaliskt begåvade familjen, utökad med svärsonen Jean Sibelius, vi kastas in i de oförsonliga konflikter som trots Arvid Järnefelts civila olydnad ledde till Finlands inbördeskrig.

Dramaturgin bygger på lekfulla förvandlingar. Tidens finska och ryska musikskatt är rikligt representerad.
Utdrag:
PROLOG
En liten gumma inlindad i en schal kommer hasande över hal is. Slår sönder den med tre slag. Ut str
ömmar: Armas Järnefelts musik till ”Sången om den eldröda blomman”. In strömmar: festklädda gäster som rullar ut gumman ur schalen, vilken förvandlas till bord.
Gumman blir fru Aurora Järnefelt och Domprostens dam vid middagen som denne ordnat för societeten + de bildade, d.v.s. en lärare. Tiden är 1855, platsen Kuopio.
Sorl och pantomim
Till slut har lärarens ord nått fram genom fraserna.
FRU 1:
Va sa?

FRU 2:
Va sa?

FRU 3: Va sa?

AURORA:
Finska i skolorna!

PATRON:
Det kommer aldrig att ske!

MUSIKEN SLUTAR, UPPLÖSNING OCH KALABALIK

LÄRAREN:
Två timmar varje vecka ren man övat.

PATRON:
Nej fan, nu får det räcka!

LÄRAREN.
Har dottern inte prövat?
Hon vill väl slippa bråk.

PATRON.
Hos dejorna i lagårn hon lär sig detta språk!
Antal roller:
min. 9
max. 12
Roller:
I Klockriketeaterns föreställning deltog sex manliga och tre kvinnliga skådespelare men gärna får det vara flere.
Rättigheter och kontaktuppgifter:
Kristin Olsoni, e-post: kristin.olsoni(at)kaapeli.fi och Suomen Näytelmäkirjailijaliitto, Sjötullsgatan 33 G, e-post: info(at)sunklo.fi