Till början

Kolibrin på gödselstacken

Genrer: Drama, Hörspel
Tillkomstår: 2009
Språk: Svenska
Längd: Helafton
Synopsis:
En radiogestaltning av Gunnar Björlings liv.
Utdrag:
SCEN 4.
Ljudet tonar fram från Bo Carpelans disputation 26.3.1960 vid Helsingfors Universitet. Carpelan håller som bäst sin lectio inför ett fullsatt auditorium. Vi hör bara några meningar, sedan tonas rösten ner och hörs avlägset under personernas repliker.

BO CARPELAN
... om denna negativa kraft, denna förmåga att utvinna positiv energi ur osäkerhet, tvivel och passivitet talar även den moderna dikten och inte minst vår egen finlandssvenska modernism flerfaldigt. Estetiken har i allmänhet ägnat diktens energisida sin uppmärksamhet. Koncentration, förtätning, reduktion har blivit bevis på poesins så kallade genomslagskraft, medan diktarens och diktens öppenhet och passivitet lätt betraktas som uttryck för formlöshet. I själva verket har de flesta av våra modernister en klar blick för möjligheten att förena livets allrörlighet och dynamik med en form av vila i det osäkra, eller med ett meningstyngt ord hos Björling, med glömska ...

BJÖRLING
(Viskar)
Det är Bo Carpelans disputation.

BERÄTTAREN
Åhå.

BJÖRLING
Han behandlar mina två första böcker. ”Vilande dag” och ”Korset och löftet”.

BERÄTTAREN
Var det Korset och löftet som såldes i kristna bokhandlar?

BJÖRLING
De hade missförstått allt. Som vanligt. Fanns en del bra grejer i den boken faktiskt. Och en massa barnsligheter förstås.

BERÄTTAREN
Jag fattade inte så mycket.

BJÖRLING
Hurså?

BERÄTTAREN
Ja ta inte illa upp. Men er tidiga produktion är lite svårbegriplig.

BJÖRLING
Men så vände jag mig heller aldrig till glåmiga själar.

BERÄTTAREN
Nej det förstås.

BJÖRLING
Jag hade så mycket jag ville säga. Kritikerna tog det förstås för dikt. Men själv ville jag bara ge tanken en form.

BERÄTTAREN
Här är fullsatt. Dom lär ha flyttat tillställningen till det här större auditoriet.

BJÖRLING
(Stolt)
Ja. Titta. Alla är här.

BERÄTTAREN
Utom ni.

BJÖRLING
Det är bara att erkänna. Jag är långt hunnen från mitt nittonårshumör.

BERÄTTAREN
Varför stannade ni hemma?

BJÖRLING
Vem vill nu bevittna sin egen schavottering.

BERÄTTAREN
Vem är han med glasögon?

BJÖRLING
Lauri Viljanen. Den finska litteraraturens överstepräst. Och titta där. På första raden: Enckell. Laitinen. Stormbom. Lagercrantz.

BERÄTTAREN
Det tycks bara vara Hagar Olsson som fattas.

BJÖRLING
Den jävla kärringen!

BERÄTTAREN
Hoppsan.

BJÖRLING
(Brusar upp)
Hon skulle bara veta hur jag kämpat! Sålt böcker. Knackat dörr. Utstått hån och bespottning.

BERÄTTAREN
Månne hon nu inte känner till det.
Antal roller:
min. 8
max. 10
Roller:
Ungefärligt persongalleri:
Berättaren, i 40-årsåldern
Hustrun, dito
Laura, äldre dottern, 18
Sofia, yngre dottern, 14
Gunnar Björling
Bo Carpelan 1960, kring 30
Bertel Appelberg
Servitrisen
Eirik Hornborg, 65
Peter Sandelin, 25
Herrar på SLS möte 1948 (Nordling, Dahlberg, Pipping, Hollmerus, Castrén)
Maiju Lassila, alias Algot Untola, 50
Henry Parland, 20
Rödgardister
Mobben
Kadett Sevón 1821
En ung man
Skeppspojken, 15
Två vakter
Officeraren
Manlig fånge
Fångvaktaren
Rysk revolutionär
Leo Lundberg, småskojare, 40
Modern, kring 35
Fadern, 40
Torsten Björling
Bruno Björling
Dörrvakten
Taxichauffören
Borgmästare Haartman
Diverse röster (läsare, litteraturanmälare etc)
Stig Carlson
Redaktören
Olof Enckell
Rabbe Enckell
Cid Erik Tallqvist
Rektor Rosenqvist
Rättigheter och kontaktuppgifter:
Rättigheterna handhas av författaren, som nås på marten.westo(at)kolumbus.fi