Till början

Det stumma klaveret

Genrer: Hörspel
Tillkomstår: 2009
Språk: Svenska
Längd: En akt
Synopsis:
Den engelska musikförläggaren, organisten och Mozartdyrkaren Vincent Novello beger sig tillsammans med sin hustru Mary ut på en resa genom Europa 1829. Målet är Salzburg där de ska överräcka en penninggåva åt Mozarts syster Nannerl, det forna underbarnet som nu ligger döende, avskuren från omvärlden. Samtidigt ska Vincent göra efterforskningar för en kommande Mozartbiografi. Hörspel för radio.
Utdrag:
1829
(I Salzburg. Kyrkklockorna slår. Vi hör något som påminner om en gudstjänst. En manlig mässande PRÄSTRÖST växer i styrka.)
RÖSTEN
... Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens... Domine Jesu Christe, Fili unigenite. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis...
(Vi hör början av 'Kyrie' ur Stora mässan C-moll K 427. Den manliga rösten försvinner långsamt och NANNERL tar vid där den slutar. Hennes röst varierar under pjäsens gång, den är kraftlös och svag – hon har inte långt kvar – men piggnar till i de längre monologerna.)

NANNERL
... tu solus sanctus, tu solus Altissimus, tu solus Dominus. Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen... I begynnelsen är musiken. I begynnelsen är tonen. Sen kommer applåderna. Hör ni dem? Hos kurfursten i Nymphenburg. Eller hos grevinnan von Sinzerdorf. Eller kanske hos greve von Wilschegg. Ser ni mig; en liten flicka på tolv, klädd i taftklänning med spetsar, som spänner kring midjan så jag knappt får luft. Jag sitter vid klaveret, mina knän skakar, tangenterna är kalla, det glittrar i takkronorna, det flimrar framför ögonen. Där sitter pappa. Nu hörs applåderna igen. Jag ser på pappa. Han ler. Också kurfursten Maximilian ler. Nu skakar kurfursten pappas hand. De reser sig. Det är över. Jag vet att det är över. Jag niger och sen är de borta. Allt är borta. Musiken försvinner. Mina fingrar blir styva. Allt som hörs är tystnaden. En tystnad, en svulst som fyller min kropp tills den sprängs.
Antal roller:
min. 4
max. 7
Roller:
Riksfriherrinnan Anna Maria (Nannerl) von Berchtold zu Sonnenburg, 78
Etatsrådinnan Constanze Nissen, 66
Vincent Novello, engelsk organist, förläggare, kring 60
Mary Novello, hans hustru, kring 55
Joseph Mezger, Nannerls omhändertagare, 65
Franz Xaver Wolfgang Mozart, Mozarts yngre son, 38
Edward Holmes, Mozartbiograf, 40
En prästerlig röst
Rättigheter och kontaktuppgifter:
Rättigheterna handhas av författaren, som nås på marten.westo#kolumbus.fi