Till början

Kattburga slott

Tillkomstår: 2005
Språk: Svenska
Längd: En akt
Synopsis:
”Kattburga slott” är inte en orginalpjäs, utan en nytolkning av en folksaga som den bevarats och upptecknats i Nagu. Det är lätt att känna igen den traditionella sagopjäsen om Mästerkatten i stövlarna i ”Kattburga slott”, med lite kryddor från andra sagoklassiker som t.ex. Prinsessan på ärten. Pjäsens tema är, att också den som är svagast och mest utsatt i världen, kan nå långt med lite smarthet. Men var går gränsen? När blir smarthet lurendrejeri, och hur ska man glömma, förlåta och gå vidare trots gamla oförrätter?
Antal roller:
min. 15
max. 21
Roller:
Katten
Tant Edla
Gubben Verner
Maja
Mats
Kossan
Prinsen
Hovmannen
Prinsessan Kunigunda
Prinsessan Magdalena
Hovdamen
Skördefolk 1-5
Trollet
Rättigheter och kontaktuppgifter:
Rättigheterna handhas av författaren.
Pjäsen ingår i Labbets lågstadieprojekt.

Pjäserna som skrivits inom ramen för Labbets lågstadieprojekt får uppföras gratis av grundskolor i Finland. Ifall inträde uppbärs, var vänlig kontakta författaren som i sådana fall är berättigad till en del av biljettintäkterna. Andra grupper som vill spela pjäserna (dramaklubbar, ungdomsföreningar m.fl.) är skyldiga att betala upphovsmannaersättning till författaren för texten. För uppföranderätter i Sverige – kontakta Amatörteaterns Riksförbund, ATR. Texterna omfattas av lagen om upphovsrätt och ändringar, förkortningar (annat än av författaren föreslagna) eller översättningar får inte göras utan författarnas tillstånd.

Meddela gärna Labbet per e-post info(at)labbet.fi om ni spelar pjäsen i er lågstadieklass.