Till början

Stormen (The Tempest)

Genrer: Drama
Tillkomstår: 2004
Språk: Svenska
Översättning: Ja
Längd: Helafton
Synopsis:
Nyöversättning av William Shakespeares Stormen gjord för Teater Mars (2004).
Antal roller:
min. 15
max. 20
Roller:
ALONSO Kung av Neapel
SEBASTIAN hans bror
PROSPERO den rätte Hertigen av Milano
ANTONIO hans bror, orättmätig Hertig av Milano
FERDINAND son till kungen av Neapel
GONZALO hederlig gammal rådsherre
ADRIAN och FRANCISCO hovherrar, lorder
CALIBAN vilde och missbildad slav
TRINCULO narr
STEPHANO berusad butler
KAPTEN
BÅTSMAN högbåtsman
SJÖMÄN
MIRANDA dotter till PROSPERO
ARIEL luftande
IRIS, CERES och JUNO,
samt nymfer och skördefolk andar
Rättigheter och kontaktuppgifter:
Rättigheterna till översättningen bevakas av översättaren, anders.larsson(at)welho.com