Till början

In kommer Gösta

Genrer: Komedi, Musikteater
Tillkomstår: 2010
Språk: Svenska
Längd: Helafton
Synopsis:
Ladds gamla femtitalsmack har hamnat i skuggan av en motorväg, ingen hittar längre dit - utom Gösta Johansson, indrivare.
Musikalen är byggd på musik av kultbandet Philemon Arthur & the Dung.
Antal roller:
min. 9
max. 22
Roller:
Gösta, indrivare
Folke, bensinmacksföreståndare
Lillemor, hans syster, har hand om servering och post.
Benny, verkstadschef
Björne, mekaniker
Pelle, mekaniker
Hasse, manager och mekaniker
Lisen, polis
Gunnar, polisassistent
Henning, uteliggare
Mor Anka, baglady
Göstas mor
Göstas far
Allan, Folkes och Lillemors farsa, mackägare.
Bennys ungar
Portieren
Bulvanen
Bankkvinnan
Tevereporter 1
Fotografen
Tevereporter 2
Putte, Lillemors son
Rättigheter och kontaktuppgifter:
Rättigheterna bevakas av författaren, anders.larsson(at)welho.com