Till början

Ändra användare

Inloggningsuppgifter

Adressuppgifter

Övriga uppgifter

VILLKOREN FÖR ATT ANVÄNDA LABBETS PJÄSBANK

Personer som registrerar sig som användare i Labbets pjäsbank godkänner villkoren för att ladda ner och skriva ut pjästexterna. Texterna kan utan kostnad användas endast som läsexemplar.

Alla pjäser i Pjäsbanken är skyddade av lagen om upphovsrätt. Om du laddar ner en pjäs förbinder du dig till att inte sprida pjästexten vidare till någon annan, inte bearbeta texten utan författarens tillstånd och inte uppföra texten offentligt utan att ha vidtalat författaren eller författarens agentur på förhand. Att uppföra en text offentligt betyder att uppföra pjäsen inför publik, oberoende hur stor publiken är och om man tar betalt eller inte. Det gäller alltså all öppen teaterverksamhet, skoljulfester eller ungdomsteaterföreningsfester. Att uppföra eller läsa högt en pjäs i studiesyfte i slutet sällskap är däremot tillåtet.

Person- och kontaktuppgifter som samlas in vid registreringen ges inte vidare till tredje part. Uppgifterna används för att vid behov vara i kontakt med användare och för att veta var Pjäsbankens användare finns för att bättre kunna utveckla tjänsten.

Uppgifterna sparas så länge du är registrerad som användare i Pjäsbanken och raders när du meddelar till info(at)labbet.fi att du inte längre vill vara en registrerad användare av tjänsten.